مسافر!

میخواستم بت بگم فکر کسی نباش

میخواستم بت بگم اما دلم نذاش

من عاشقت شدم ما میرسیم بهم

کاش مونده بودیو میشد بهت بگم!

                                                  حسین غیاثی

ترانه ی مسافر از آلبوم خاطرات گمشده را که گوش میکنم پرت میشوم...به عقب...انگار به صد سال پیش اما شاید زودتر بود...به اینکه چرا نگفتم...به تموم خاطرات گمشده ام...من عاشقت شدم...بی آن که بخواهم یا بفهمم... بی آن که حتی بدانم چرا...اما برای دوست داشتن تو انقدر فرصت کم بود که تا خواستم چیزی بگویم تو رفتی...تو فکر رفتن بودی شاید...

و چه خوش خیال بودم من که فکر میکردم "ما میرسیم بهم"...!

خاطرات گمشده ام را هرگز دوست نداشتم پیدا کنم اما باز پیدا کردم و پا به پای هر خاطره باید درد بکشم...

ایکاش تو دنیای ما آدم ها چیزی به اسم خاطره وجود نداشت...چون بعد رفتن کسی که دوستش داری حتی قشنگ ترین خاطره ها هم برایت زجر آور میشوند!

من عاشقت شدم...

چه اعتراف تلخی بود برای من ِ مغرور...

و چه دیر گفتم...

من عاشقت شدم!من...

/ 0 نظر / 44 بازدید