دور!

از مسیر ترانه هام دور شدم انگار...
خیلی وقته نمینویسم...یا نصفه مینویسم...یا تکراری...
اونقدر تو زندگی و درگیری هام غرق شدم که ترانه یادم رفته
اما باید دوباره برگردم...
باید دوباره شروع کنم...
حتی اگه تکراری...
واژه به واژه ی رفتنت رو دوباره می سرایم...
ترانه برای من مقدسه...چه طوری میشه ساده ازش بگذرم...؟

من برمیگردم...خیلی زود!

/ 0 نظر / 37 بازدید